Condotel Flamingo Thanh Hóa

Tiến độ thi công Flamingo Crown Bay Thanh Hóa

  • Ngày đăng:: 26/05/2020

Tiến độ thi công tháng 5 năm 2020 tại Flamingo Crown Bay Thanh Hóa (Giai đoạn 1 với khoảng 20ha)...

Condotel Flamingo Thanh Hóa

  • Ngày đăng:: 30/12/2019

CONDOTEL FLAMINGO THANH HÓA – BEACH & RESORT CẬP NHẬT THÔNG TIN CONDOTEL FLAMINGO HẢI TIẾN Cập nhật tiến độ...